Další služby

  • Tvorba webových aplikací, odborných prezentací a kreativních multimediálních řešení v oblasti zdravotnictví i mimo ni

  • Dodávky HW, instalace, síťové služby