Tvorba registrů a databází

Obecným principem činnosti registru je shromažďování dat ze zdravotnických zařízení, jejich statistické zhodnocení a poskytování výstupů zdravotnickým profesionálům, případně regulačním autoritám.

Výjimečnost našich databázových programů spočívá v přehledném webovém rozhraní, vysoké míře zabezpečení, automatické kontrole vložených dat, možnosti statistického vyhodnocení samotným uživatelem a možnosti kvalitní obsluhy a zobrazení i na mobilních zařízeních (laptop, tablet, “Smart phone“).

Klient je u nás na prvním místě. Nabízíme konzultace a návrhy rozvoje stávajících registrů. Každý námi navržený a vytvořený registr/databáze splňuje nároky na mobilitu (mobilní zařízení vč. jeho dodávek a správy), bezpečnost, přehlednost a hlavně statistické výstupy, určené pro následné zpracování v klinických studii popřípadě dalších hodnoceních.

Volba správné platformy a společnosti, která bude daný projekt realizovat je těžké a zásadní rozhodnutí. My vám ho ulehčíme….

Podporované webové prohlížeče

  • Google Chrome

  • Apple Safari

  • Firefox

Bezpečnost dat

Bezpečnost Vašich dat je zajištěna uloženim v certifikovaném datovém centru s mezením fyzického přístupu k počítači pouze pro osoby pověřené správou serveru a databáze. Všechny aktivity v prostorech data-centra jsou monitorovány a zaznamenávány bezpečnostními kamerami.

Samozřejmostí je vstup přes kódové dveře, protipožární ochrana v podobě plynového hašení, použití hardwarových zařízení, která vynucují bezpečnostní opatření a v neposlední řadě využití záznamů o změnách v programu (verzování) a pravidelné zálohování.